Marthakransen

Välkommen till Marthakransen

Marthakransen i Sibbo bildade en egen förening år 2003. Tidigare hade vi lytt under namnet Mårtensby Unga Marthor (MUM), som grundats år 1999 som en krets i Sibbo Marthaförening. Som namnet beskriver är Marthakransen en samlingsförening för "yngre" medlemmar runtom i Sibbo, inte endast  medlemmar från samma by, som de ursprungliga Marthakretsarna i Sibbo traditionellt har varit. År 2018 hade Marthakransen över 35 medlemmar vars medelålder var just över 50 år.

Aktuellt

Årsmöte

på Kolifej 28:e januari
28.12.2015 kl. 13:03

Marthakransen höstprogram

...efter planeringsmötet
12.08.2015 kl. 19:04

Vårens verksamhet

På årsmötet planerades följande programpunkter
31.01.2015 kl. 17:47

Årsmöte 20.1.2015

på Brusas i Paipis
14.01.2015 kl. 19:01
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
anne.lassasgmail.com
040 8409 697