Marthakransen

Välkommen till Marthakransen

Marthakransen i Sibbo bildade en egen förening år 2003. Tidigare hade vi lytt under namnet Mårtensby Unga Marthor (MUM), som grundats år 1999 som en krets i Sibbo Marthaförening. Som namnet beskriver är Marthakransen en samlingsförening för "yngre" medlemmar runtom i Sibbo, inte endast  medlemmar från samma by, som de ursprungliga Marthakretsarna i Sibbo traditionellt har varit. År 2019 hade Marthakransen över 40 medlemmar vars medelålder var lite över 50 år.

Aktuellt

Marthakransens ÅRSMÖTE

Torsdag 27.2.2014 på restaurang Gabriel 1763 i Borgå
22.02.2014 kl. 20:00

God Jul och Gott Nytt År!

önskar Marthakransen
15.12.2013 kl. 18:42

Hösten 2013

Vi var hela 14 st Marthor som samlades till höstmöte för att planer vårt program. Vi fick en lång lista med idéer, men nedan finns det plockat det vi tänkte försöka satsa på nu i höst...
30.08.2013 kl. 16:03

Vårens program

...på årsmötet kom det fram en hel del intressant som vi ska göra under våren.
12.02.2013 kl. 17:08
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
Kassör
anne.lassasgmail.com
040 8409 697