Marthakransen

Årsmöte

28.12.2015 kl. 13:03
på Kolifej 28:e januari

Årsmöte den 28.1.2016 kl.18 på Kolifej i Nickby.

Stadgeenliga ärenden inklusive vårens verksamhet.

marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
anne.lassasgmail.com
040 8409 697