Marthakransen

Vårens verksamhet

31.01.2015 kl. 17:47
På årsmötet planerades följande programpunkter

12.2 kl.18.30 Origamikväll på Banstugan i Nickby

15.3 kl.10.00 Sakbytardag på Mårsbacka i samarbete med HV i Mårtensby.

22.3 kl.12 Marthasöndag i Sibbo kyrka

24.3 kl.18 Mellersta Nylands Marthadistrikts Vårmöte på Mårsbacka i Mårtensby. Marthakransen är värdförening för mötet.

April: vattengymnastik i Fysioterapins utrymmen i Hälsocentralen

Juni: kokkurser för barn både i Box och i Mårtensby.

Augusti: Planeringsmöte för höstens program.

September: Den årliga textilinsamlingen

marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
Kassör
anne.lassasgmail.com
040 8409 697