Marthakransen

Marthakransens ÅRSMÖTE

22.02.2014 kl. 20:00
Torsdag 27.2.2014 på restaurang Gabriel 1763 i Borgå
Välkomna!
marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
anne.lassasgmail.com
040 8409 697