Marthakransen

God Jul och Gott Nytt År!

15.12.2013 kl. 18:42
önskar Marthakransen
Vi skickar vår julklapp i år till insamlingen för den nya Barnkliniken i Helsingfors.
marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
anne.lassasgmail.com
040 8409 697