Marthakransen

Årsmöte lördag 9 feb 2013

21.01.2013 kl. 18:13
på Gumbostand Konst & Form

Förutom stageenliga ärenden för årsmötet kommer ett förslag till stadgeänsringar att behandlas. Efter årsmötet äter vi en bit mat och sen får vi ta oss en titt på galleriets utställningar.

marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
Kassör
anne.lassasgmail.com
040 8409 697