Marthakransen

Höstens program

02.09.2012 kl. 20:41
På höstmötet 29 augusti planerade vi följande program ...

8.9 Lumpinsamling vid Arken

30.9 Besök till Henttala gård

5.10 Tvåltillverkning på Mårsbacka

I november lär vi oss göra vår egen hemida. En öppen föreläsning/diskussion om familjevåld ordnas kanske på hösten eller våren. Våren 2013 kommer vi att göra en återvinningskväll på Willatar i Borgå, men före det blir det årsmöte.

 

 

marthakransen marthakransen
Kontaktuppgifter

Kontakt

marthakransengmail.com

Maria Skog
Ordförande
boxskoghotmail.com
040 1355 569
Marina Ylöstalo
Sekreterare
marina.ylostalogmail.com
040 0617 180
Anne Lassas
Kassör
anne.lassasgmail.com
040 8409 697